Co je TLS (Transport Layer Security)?

Pro ochranu online komunikace a přenosu dat přes internet se používají různé technologie, jako je například TLS (Transport Layer Security) a VPN (Virtual Private Network). TLS a VPN jsou navzájem propojené a společně mohou poskytnout vyšší úroveň bezpečnosti pro uživatele.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu

TLS a jeho funkce

TLS je kryptografický protokol, který se používá pro zabezpečení komunikace mezi webovými servery a klienty. Jeho předchůdcem byl SSL (Secure Sockets Layer), ale v důsledku několika bezpečnostních chyb byl nahrazen právě protokolem TLS. Hlavním úkolem TLS je zajistit důvěrnost, autenticitu a integritu dat při přenosu přes internet.

Důvěrnost znamená, že informace, které jsou přenášeny mezi klientem a serverem, jsou šifrovány a nelze je číst třetí osoba. Autenticita znamená, že klient i server si ověří identitu druhé strany pomocí certifikátů. Integrita znamená, že data, která jsou přenášena, nebyla upravena ani poškozena během přenosu.

Jak funguje TLS

Při navazování spojení mezi klientem a serverem s využitím protokolu TLS probíhají tyto kroky:

  1. Klient pošle dotaz na server, s nímž chce navázat spojení.
  2. Server odešle klientovi certifikát, který obsahuje jeho veřejný klíč a potvrzení, že je platný. Klient si ověří platnost certifikátu a zkontroluje, zda certifikát patří k serveru, s nímž chce navázat spojení.
  3. Klient vygeneruje náhodný klíč a zašifruje ho pomocí veřejného klíče serveru. Tento klíč se bude používat pro šifrování dat při přenosu.
  4. Server dešifruje náhodný klíč pomocí svého privátního klíče a potvrdí, že přenosový klíč je správně dešifrovaný.
  5. Klient a server používají náhodný klíč pro šifrování dat, která jsou přenášena při komunikaci.

Jak TLS a VPN spolupracují

TLS a VPN jsou navzájem propojené a mohou společně poskytnout vyšší úroveň bezpečnosti pro uživatele. TLS se používá pro zabezpečení komunikace mezi klientem a serverem, zatímco VPN umožňuje vytvoření šifrovaného tunelu mezi uživatelem a vzdáleným serverem.

Při použití VPN s protokolem TLS může uživatel být si jist, že přenos dat je plně šifrovaný a zabezpečený proti útokům. VPN využívá TLS pro šifrování datového přenosu v rámci tunelu, což znamená, že veškerá komunikace probíhá přes šifrovaný kanál. To je důležité, protože i když se někdo pokusí zachytit data, nedokáže je přečíst bez přístupu k privátnímu klíči, který je uložen na VPN serveru.

Kromě toho může VPN také poskytnout další úroveň zabezpečení pro uživatele, protože ukrývá IP adresu uživatele, což znamená, že uživatelův počítač není viditelný na síti internet, což snižuje pravděpodobnost útoku.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu