Co je SSL (Secure Sockets Layer)?

SSL (Secure Sockets Layer) je protokol zabezpečení, který slouží k zajištění bezpečného přenosu dat mezi dvěma počítači přes internet. Jeho účelem je chránit citlivé informace před útoky hackerů a zabezpečit tak online transakce, jako jsou například bankovní převody, nákupy na internetu nebo přenosy osobních údajů.

SSL vznikl v roce 1994 jako součást protokolu Netscape Navigator a později byl rozšířen i do dalších prohlížečů a aplikací. V roce 1999 byl SSL nahrazen novějším protokolem TLS (Transport Layer Security), který je dnes standardem pro zabezpečení přenosu dat na internetu.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu

Jak SSL funguje?

SSL vytváří šifrovanou spojení mezi klientem (například prohlížečem) a serverem (například webovou stránkou), které zabraňuje možnosti odposlechu nebo manipulace s daty v průběhu přenosu. Šifrování probíhá pomocí asymetrického šifrování, kde se používá klíč pro šifrování a druhý klíč pro dešifrování.

Při navazování spojení klient a server vymění si informace o svých certifikátech, které obsahují veřejné klíče. Klient poté použije veřejný klíč serveru k šifrování zpráv, které mu posílá, a server je následně dešifruje pomocí svého soukromého klíče.

Kromě šifrování dat SSL také poskytuje ověření identity serveru pomocí digitálního certifikátu. Certifikát obsahuje informace o identitě serveru a klíči pro ověření jeho pravosti. Tento proces ověření je důležitý pro zabránění tzv. „man-in-the-middle“ útoků, kdy se útočník mezi klientem a serverem „přidá“ do komunikace a snaží se ukrást citlivé informace.

Jakou má SSL spojitost s VPN?

VPN je podobně jako SSL nástroj pro zabezpečení přenosu dat na internetu. Hlavním rozdílem mezi SSL a VPN je však to, že SSL se zaměřuje na zabezpečení konkrétních spojení mezi klientem a serverem, zatímco VPN vytváří zabezpečenou a šifrovanou spojení mezi uživatelem a celou sítí.

Konkrétně to znamená, že VPN umožňuje uživateli připojit se k internetu prostřednictvím vzdáleného serveru, který mu poskytuje virtuální IP adresu a chrání jeho přenosy dat šifrováním. To je užitečné v případech, kdy uživatel chce zabezpečit své online aktivity před útokem nebo sledováním ze strany ISP (Internet Service Provider), vládních organizací nebo jiných potenciálně nebezpečných entit.

Využití SSL a VPN v praxi

SSL se v současné době využívá především k zabezpečení přenosu dat na internetu, a to především v oblasti elektronického obchodu, online bankovnictví a platebních systémů. Pokud se například připojíte k internetovému bankovnictví, vaše spojení s bankou bude šifrováno pomocí SSL, aby bylo zajištěno bezpečné a soukromé přenosy vašich citlivých informací.

VPN se využívá v různých oblastech, jako jsou například vzdálená práce, ochrana soukromí, přístup k geograficky omezeným obsahům nebo zabezpečení připojení na veřejných Wi-Fi sítích. VPN umožňuje uživatelům vytvořit bezpečné spojení s vzdáleným serverem a přistupovat k internetu z jeho IP adresy, což zajišťuje zvýšenou ochranu při surfování na internetu.

SSL a VPN jsou dva důležité nástroje pro zabezpečení přenosu dat na internetu. SSL se zaměřuje na zabezpečení konkrétních spojení mezi klientem a serverem, zatímco VPN vytváří zabezpečenou a šifrovanou spojení mezi uživatelem a celou sítí. Oba nástroje jsou klíčové pro ochranu našich citlivých informací na internetu.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu