Co je SSL stripping? A pomůže VPN?

Bezpečnost na internetu je stále častějším tématem a jeden z nejvýznamnějších aspektů ochrany při používání internetu je zabezpečení přenosu dat. Jedním z největších rizik je SSL stripping, což je technika, kterou útočníci používají k přerušení zabezpečeného spojení mezi uživatelem a webovou stránkou. V tomto článku se zaměříme na to, co je SSL stripping a jak VPN může pomoci chránit uživatele před touto hrozbou.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu

Co je SSL stripping?

SSL stripping (anglicky „SSL stripping attack“) je technika útoku, kterou útočník používá k přerušení zabezpečeného spojení mezi uživatelem a webovou stránkou. SSL (Secure Sockets Layer) je kryptografický protokol, který umožňuje zabezpečenou komunikaci mezi webovými prohlížeči a webovými servery, čímž se zabraňuje útokům typu „man-in-the-middle“. Útočníci, kteří používají SSL stripping, útočí na nezabezpečenou komunikaci mezi uživatelem a webovým serverem, čímž se jim podaří „odpadnout“ SSL spojení a uživatele přesměrují na nezabezpečenou verzi stránky.

Útočníci mohou použít různé metody, aby přerušili zabezpečené spojení mezi uživatelem a webovou stránkou. Jednou z nejčastějších metod je útok na DNS (Domain Name System). Útočník může změnit záznam DNS tak, aby uživatel byl přesměrován na nezabezpečenou verzi webové stránky. Jinou metodou je útok na TLS (Transport Layer Security), což je nástupce SSL. Útočník může například vytvořit falešný certifikát, který bude vypadat jako certifikát od webové stránky, ke které uživatel přistupuje.

Jakmile je SSL spojení přerušeno, útočník může zachytit veškerou komunikaci mezi uživatelem a webovou stránkou, včetně citlivých informací, jako jsou přihlašovací údaje, hesla, finanční informace a další.

Pomůže VPN?

VPN (Virtual Private Network) je technologie, která umožňuje uživatelům vytvářet zabezpečené spojení mezi svým počítačem a internetem. VPN může být užitečná pro ochranu před SSL stripping. Když uživatel používá VPN, jeho internetový provoz je šifrován a směrován přes privátní síť, což znamená, že útočníci nemohou snadno přerušit zabezpečené spojení.

Kromě toho může VPN pomoci ochránit uživatele před útoky na DNS, které jsou často využívány při SSL stripping. VPN poskytuje vlastní DNS server, což znamená, že uživatelé se nemusí spoléhat na nezabezpečené veřejné DNS servery, které mohou být snadno napadeny.

Je však důležité si uvědomit, že VPN není dokonalá ochrana proti SSL stripping. Pokud útočník vytvoří falešný certifikát, který bude vypadat jako certifikát od webové stránky, ke které uživatel přistupuje, VPN nezabrání útoku. Navíc, pokud uživatel používá VPN, ale přistupuje na nezabezpečenou verzi webové stránky, může být stále vystaven riziku SSL strippingu.

Jak se chránit před SSL strippingem?

Kromě používání VPN existuje několik dalších způsobů, jak se chránit před SSL strippingem. Jedním z nejzákladnějších je používání zabezpečeného spojení, které začíná „https“ místo „http“. Toto spojení používá SSL/TLS protokol k zabezpečení komunikace mezi uživatelem a webovou stránkou. Když se uživatel připojí k zabezpečené verzi webové stránky, prohlížeč zobrazí zámek vedle adresního řádku, což signalizuje, že spojení je zabezpečené.

Je také důležité pravidelně aktualizovat software a prohlížeč, aby se minimalizovalo riziko útoků, jako je SSL stripping. Nové verze softwaru a prohlížečů často zahrnují bezpečnostní aktualizace, které chrání uživatele před novými hrozbami.

Dalším krokem, který uživatelé mohou učinit, je používání ad-blockerů a antivirových programů. Tyto programy mohou pomoci chránit uživatele před útoky na webové stránky, které obsahují malware a jiné škodlivé programy, které mohou být využity k útoku na zabezpečené spojení.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu