Jak funguje Split Tunneling?

V dnešní době se stává stále běžnějším, že se lidé připojují k internetu pomocí virtuální privátní sítě (VPN). VPN vytváří šifrovaný tunel mezi vaším zařízením a internetem, což zajišťuje bezpečné připojení a zabraňuje útočníkům v špehování vaší aktivity online. Nicméně, VPN může mít také určité nevýhody, jako například zpomalení připojení, omezení přístupu k místní síti a další. V tomto článku se podíváme na jednu z funkcí VPN, která pomáhá překonat tyto nevýhody – Split Tunneling.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu

Co je to Split Tunneling?

Split Tunneling je technologie, která umožňuje rozdělit provoz dat mezi šifrovanou VPN síť a lokální sítě. Jednoduše řečeno, pouze vybraný provoz dat (například provoz pro konkrétní aplikaci nebo webovou stránku) bude směrován přes VPN, zatímco ostatní provoz bude vysílán přímo přes vaši běžnou internetovou připojení.

Jak funguje Split Tunneling?

Když se připojíte k VPN, všechny vaše datové přenosy se zašifrují a odesílají přes šifrovaný tunel do serveru VPN. V tomto módu je provoz dat většinou pomalejší, protože se musí projít skrz šifrovaný tunel, což zpomaluje rychlost přenosu dat. Split Tunneling řeší tento problém tím, že umožňuje vybrat, které aplikace nebo webové stránky budou směrovány přes VPN a které budou vysílány přímo přes běžné připojení.

Takže například, pokud se připojujete k bankovní aplikaci nebo e-shopu, chcete, aby vaše data byla co nejvíce zabezpečena a v takovém případě je dobré použít VPN. Na druhé straně, když používáte streamovací službu jako Netflix nebo YouTube, je lepší využít přímého připojení bez VPN, protože v takovém případě nebudou šifrovány a data se budou přenášet rychleji.

Jak může být Split Tunneling užitečný při používání VPN?

Použití Split Tunneling s VPN má několik výhod. Nejvýznamnější z nich jsou:

  1. Zrychlení rychlosti připojení: Jak již bylo zmíněno, šifrování dat a přenos přes VPN může zpomalit rychlost připojení. S použitím Split Tunneling se však může zrychlit rychlost, protože jen vybraný provoz dat bude směrován přes VPN.
  2. Umožňuje přístup k místní síti: Pokud se připojujete k VPN z dálky a chcete zároveň přistupovat k místní síti (například tiskárna v kanceláři), Split Tunneling umožní přístup k oběma sítím současně.
  3. Šetří datovou kvótu: Pokud máte omezený přenos dat, může být užitečné použít Split Tunneling, aby šetřil vaši datovou kvótu. Pokud všechny vaše datové přenosy budou směrovány přes VPN, může dojít k vyčerpání datového limitu rychleji než bez VPN.
  4. Lepší ochrana soukromí: Pokud používáte VPN pro ochranu soukromí, může být Split Tunneling užitečným nástrojem, protože umožní, aby určité aplikace nebo webové stránky byly směrovány přes VPN a byly tak lépe chráněny.
  5. Flexibilita: Díky Split Tunneling můžete vybírat, které aplikace a webové stránky chcete připojit přes VPN a které přímo přes běžné připojení. To vám umožňuje být flexibilní a může být užitečné v různých situacích.

Jak nastavit Split Tunneling?

Nastavení Split Tunneling závisí na konkrétní VPN aplikaci, kterou používáte. Většina moderních VPN aplikací obsahuje možnost nastavení Split Tunneling, ale ne všechny. Pokud vaše VPN aplikace tuto funkci neumožňuje, můžete zkusit použít třetí stranu software jako je OpenVPN.

Při nastavování Split Tunneling musíte vybrat, které aplikace a webové stránky chcete připojit přes VPN a které chcete použít bez VPN. V aplikaci VPN zvolte možnost Split Tunneling a vyberte aplikace a webové stránky, které chcete směrovat přes VPN. To se obvykle dělá prostřednictvím seznamu aplikací a portů, které chcete připojit k VPN.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu

Split Tunneling je užitečná funkce, která umožňuje rozdělit provoz dat mezi šifrovanou VPN síť a lokální sítě. Tímto způsobem lze zrychlit rychlost připojení, šetřit datovou kvótu a zlepšit ochranu soukromí. Při správném používání Split Tunneling můžete také získat přístup k místní síti a být flexibilní při volbě, které aplikace a webové stránky se připojí přes VPN a které ne.

Je důležité mít na paměti, že pokud používáte Split Tunneling, musíte být opatrní, aby nebyly posílány citlivé informace nešifrovaným kanálem. Pokud používáte Split Tunneling, měli byste zkontrolovat, které aplikace a webové stránky jsou směrovány přes VPN, aby se zajistila maximální ochrana soukromí.

Většina moderních VPN aplikací podporuje Split Tunneling a umožňuje uživatelům flexibilní nastavení. Pokud si nejste jisti, jak nastavit Split Tunneling, můžete se obrátit na poskytovatele VPN služeb, kteří vám rádi pomohou s nastavením a používáním této funkce.

Závěrem lze říci, že Split Tunneling je užitečná funkce pro uživatele VPN, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svým provozem dat a ochranou soukromí. Pokud si chcete zachovat rychlost připojení a zároveň si udržet ochranu soukromí, je Split Tunneling skvělou volbou.