Co je to Network Lock funkce?

S rozšířením mobilních sítí se stalo snadnějším a dostupnějším používat mobilní data a připojit se k internetu kdekoli a kdykoli. Nicméně, s tímto rozšířením také přicházejí nové bezpečnostní výzvy.

Jednou z možností, jak zabezpečit své mobilní zařízení a data, je funkce Network Lock. Tato funkce umožňuje uzamknout mobilní zařízení na konkrétní síťové technologii a zabránit tak neautorizovanému připojení k jiné síti. V tomto článku se podíváme na to, jak tato funkce funguje a jak může pomoci chránit vaše mobilní zařízení a data.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu

Co je Network Lock funkce?

Network Lock funkce je součástí některých mobilních telefonů a modemů, a umožňuje uzamknout zařízení na konkrétní síťovou technologii. Například, můžete uzamknout zařízení na 4G síť, takže se nemůže připojit k 3G nebo 5G síti. Tento typ uzamčení může pomoci chránit vaše data a zabezpečit připojení k síti, kterou preferujete.

Jak funguje Network Lock funkce?

Network Lock funkce funguje na základě IMSI (International Mobile Subscriber Identity) kódu, což je jedinečný identifikátor, který je přidělen každému mobilnímu zařízení. IMSI kód identifikuje zařízení v síti a je používán pro autentizaci a autorizaci přístupu k síti.

Když je Network Lock funkce aktivována, zařízení je uzamčeno na konkrétní síťovou technologii. Pokud se pokusíte připojit k jiné síti, zařízení se bude snažit ověřit IMSI kód a pokud neodpovídá požadované síti, připojení bude zamítnuto.

Proč používat Network Lock funkci?

Použití Network Lock funkce může mít několik výhod a může pomoci chránit vaše mobilní zařízení a data.

  1. Zabezpečení proti útokům na síť

Uzamknutí vašeho mobilního zařízení na konkrétní síťovou technologii může pomoci chránit před útoky na síť. Hackeři mohou použít útok zvaný „IMSI catcher“, který umožňuje, že zařízení se připojí k neautorizované síti, kterou hacker vytvořil a která může být použita k odcizení dat nebo špehování uživatele. S Network Lock funkcí se zařízení nemůže připojit k jiné síti než k té, na kterou je uzamčeno, což může pomoci chránit před takovými útoky.

  1. Omezení roamingových poplatků

Když cestujete do zahraničí, váš mobilní operátor může vám nabídnout možnost připojit se k místní síti, aby se vyhnul vysokým roamingovým poplatkům. Nicméně, někteří operátoři mohou účtovat poplatky za nechtěné přepojení na jinou síť, pokud není vaše zařízení uzamčeno na konkrétní síťovou technologii. Použití Network Lock funkce vám může pomoci omezit takové poplatky a ušetřit peníze.

  1. Větší kontrola nad vaším připojením k internetu

Uzamknutí vašeho mobilního zařízení na konkrétní síťovou technologii vám dává větší kontrolu nad vaším připojením k internetu. Například, pokud máte omezený datový tarif, můžete uzamknout vaše zařízení na 3G síť, aby se zabránilo připojení k 4G nebo 5G sítím, které spotřebovávají více datového toku.

Jak aktivovat Network Lock funkci?

Aktivace Network Lock funkce se liší v závislosti na typu zařízení a mobilního operátora. Některé mobilní operátoři mohou mít tuto funkci již přednastavenou na vašem zařízení, zatímco jiní mohou vyžadovat, abyste ji aktivně zapnuli.

Obecně platí, že můžete aktivovat Network Lock funkci pomocí následujících kroků:

  1. Otevřete nastavení vašeho mobilního zařízení.
  2. Najděte možnost „Síť a internet“ nebo „Mobilní sítě“.
  3. Najděte možnost „Připojení k síti“ nebo „Přenosový režim“.
  4. Vyberte požadovanou síťovou technologii, na kterou chcete uzamknout vaše zařízení.

Je důležité si uvědomit, že Network Lock funkce může být překonána použitím tzv. „SIM unlock“ metody, která umožňuje odemčení uzamčeného mobilního zařízení. To může být užitečné, pokud chcete používat vaše zařízení s jiným mobilním operátorem, ale také může mít negativní dopad na bezpečnost vašeho zařízení.

Je tedy důležité, abyste si uvědomili rizika a výhody aktivace Network Lock funkce a rozhodli se, zda chcete používat tuto funkci.

K dispozici jsou také externí aplikace, které mohou pomoci uzamknout vaše mobilní zařízení na konkrétní síťovou technologii. Tyto aplikace mohou být užitečné, pokud váš mobilní operátor neumožňuje aktivaci Network Lock funkce.

Jaké jsou nevýhody Network Lock funkce?

Existuje několik nevýhod používání Network Lock funkce, které je třeba vzít v úvahu:

1. Omezená flexibilita

Jednou z hlavních nevýhod Network Lock funkce je omezená flexibility. Když je vaše zařízení uzamčeno na konkrétní síťovou technologii, nemůžete se připojit k jiným sítím, což může být nevýhodou, pokud se nacházíte v oblasti s omezeným signálem nebo pokud je k dispozici rychlejší síťová technologie.

2. Omezení možnosti využívat slevy a nabídky

Některé mobilní operátoři mohou nabízet slevy a nabídky pro uživatele, kteří používají konkrétní síťovou technologii. Když je vaše zařízení uzamčeno na jinou síťovou technologii, nemůžete využít těchto nabídek a slev, což může být nevýhodou.

3. Nutnost platit za odemčení zařízení

Pokud se rozhodnete používat Network Lock funkci a později se rozhodnete změnit mobilního operátora nebo používat jinou síťovou technologii, budete muset zaplatit poplatek za odemčení vašeho zařízení.

Network Lock a ExpressVPN

ExpressVPN nabízí funkci Network Lock pod názvem „Kill Switch„, která zajišťuje ochranu vašeho internetového připojení tím, že přeruší připojení k internetu, pokud VPN spojení selže.

Shrnutí

Network Lock funkce může být užitečnou funkcí pro ty, kteří chtějí chránit své mobilní zařízení před neoprávněným připojením k jiným sítím a omezit tak riziko ztráty dat nebo krádeže. Tato funkce také může pomoci snížit roamingové poplatky, když cestujete do zahraničí, protože zabrání vašemu zařízení v připojení k místním sítím. Na druhou stranu, aktivace této funkce může omezit vaši flexibilitu a možnost připojení k různým sítím, což může být nevýhodou pro některé uživatele.

Podívejte na srovnání nejlepších VPN na trhu